Polskie cechy i znaki probiercze dla wyrobów z metali szlachetnych sprzed 8. maja 2004r

DLA WYROBÓW PLATYNOWYCH

Cecha podst. dla próby 950

Cecha dodatkowa dla platyny

DLA WYROBÓW PALLADOWYCH

Cecha podst. dla próby 850

Cecha podst. dla próby 500

Cecha dodatkowa dla palladu

DLA WYROBÓW SREBRNYCH

Cecha podst. dla próby 925

Cecha podst. dla próby 875

Cecha podst. dla próby 830

Cecha podst. dla próby 800

Cecha dodatkowa dla srebra

DLA WYROBÓW ZŁOTYCH

Cecha podst. dla próby 960

Cecha podst. dla próby 750

Cecha podst. dla próby 585

Cecha podst. dla próby 500

Cecha podst. dla próby 375

Cecha podst. dla próby 333

Cecha dodatkowa dla wyrobów ze złota

POZOSTAŁE CECHY I ZNAKI

Cecha pomocnicza

Cecha główna

Znak do oznaczania metali nieszlachetnych

Znak do kasowania cech lub oznaczeń